Lipossucció

  • Quan parlem de liposucció estem donant resposta a un problema d’acumulació de greix localitzat que trenca amb l’equilibri de la figura corporal de l’pacient. En general, aquest tipus d’acumulacions se sol donar en zones com els malucs i natges, a les cuixes, genolls, sota el mentó ia la zona abdominal. La tècnica coneguda com liposucció afavoreix l’eliminació del greix localitzat que es resisteix a desaparèixer encara amb la pràctica d’esport i el seguiment d’una dieta saludable.
  • Tot i que molts pacients identifiquen la liposucció com la solució a la cel·lulitis, això és un error. La cel·lulitis és un trastorn en l’estructura del greix més superficial i que es coneix com la “pell de taronja” però que no depèn en cap cas del greix acumulat. Tampoc la liposucció és la solució als problemes d’obesitat.

Preparació

A la primera consulta el cirurgià realitzarà un estudi previ de la salut del pacient per conèixer les condicions de la mateixa per a aquest tipus d’intervenció. A continuació revisarà en quin lloc del cos s’acumula el greix i calcularà la quantitat a extreure per equilibrar la figura. Es tindrà en compte en tot moment la qualitat de la pell.

Intervenció

Consisteix en l’ús de fines cànules que permeten aspirar el greix i eliminar els excessos en el cos del pacient. Per extreure aquests dipòsits de greix inestètics, prèviament s’infiltra, a través de les mateixes incisions a la pell, líquid amb una sèrie de ions i productes químics que facilitaran l’extracció d’aquest greix. Una tècnica perfecta ja que evita que es reprodueixi el greix. Actualment, el nostre equip disposa de l’última tecnologia en liposucció. Es tracta de la lipòlisi làser o lipo-làser. Aquesta tecnologia permet extreure el greix igual que en la tècnica convencional però de manera més uniforme, amb menys sagnat i, sobretot, amb una millor retracció de la pell. Depenent de l’extensió de la zona a tractar es triarà una anestèsia local o general. El cirurgià s’encarregarà d’informar el pacient sobre aquesta decisió. En casos de liposuccions de més de 10 litres de greix extret o megaliposuccions pot ser necessària la transfusió de sang. A aquest efecte, i sota criteri previ a la intervenció, s’efectua una extracció de sang de la pròpia pacient per guardar-la i transfundirla en el postoperatori (autotransfusió). D’aquesta manera s’aconsegueixen resultats molt satisfactoris en pacients afectats d’una lipodistròfia generalitzada i amb absoluta seguretat.

Postintervenció

Després de la intervenció és molt important utilitzar la faixa de compressió elàstica que ajudarà a reacomodar la pell. El cirurgià li donarà tota la informació a tenir en compte en aquesta fase.

Lifting de cuixes: lifting de cuixes cara interna o cara externa

  • Amb el pas dels anys pot haver-hi una pèrdua de pes i generar un excés de pell a la part inferior. Altres vegades això pot ser causa d’una lipoescultura i sempre queda concentrat a la zona interna o externa de les cuixes. Una flacciditat cutània que podem eliminar a partir d’un lífting de cuixes. Una tècnica que ha millorat en els últims anys a causa de la preocupació per un augment dels índexs d’Obesitat Mòrbida a la societat.
  • Durant els anys d’experiència del Dr. García Paricio en Hospitals públics de 3r Nivell han estat moltíssims els casos de seqüeles d’OM tractats amb tècniques úniques en cirurgia corporal (Body Contouring Techniques). Ara apliquem tot aquest coneixement a la cirurgia corporal estètica.

Preparació

Es realitzarà un estudi analític complet d’acord amb els protocols establerts pel cirurgià en tots els seus tractaments. En aquest moment, es prendran les mesures necessàries per a la faixa compressiva que s’haurà de col·locar després de la intervenció. Així mateix es lliurarà tota la documentació necessària sobre el tractament i el post operatori.

Intervenció

Per dur a terme una intervenció de lífting de cuixes es treballarà el modelatge del contorn de la cuixa (tant de manera interna com externa) a partir d’una absorció del greix amb cànules molt fines i també l’eliminació de pell sobrant. A partir d’aquí es procedirà al lífting i fixació de la cuixa a les estructures tendinoses profundes rígides, i posteriorment suturem. Totes les incisions realitzades queden ocultes estèticament. La intervenció es realitza mitjançant anestèsia general superficial.

Postintervenció

Després d’una intervenció d’aquest tipus es recomana un repòs absolut al llarg d’una setmana i l’ús d’una faixa durant un mes. El reinici de l’activitat es pot dur a terme a partir de les dues setmanes de la intervenció. En general, els resultats definitius s’han d’observar al cap de 3 o 4 mesos i la sensibilitat de la zona s’anirà recuperant progressivament. En relació a les cures i higiene després de la intervenció, el cirurgià donarà tots els detalls al pacient.

Lífting de braços

  • Es coneix per lífting de braços o braquioplastia a la intervenció que corregeix la flacciditat dels teixits del braç. Amb el pas dels anys, aquesta pell tendeix a perdre rigidesa i penja d’una manera antiestètica.
  • Són molts els pacients que cada vegada més van a resoldre aquest tipus de situacions especialment abans de l’estiu.

Preparació

Per a aquest tipus d’intervenció, es procedirà amb una anàlisi prèvi (tal com succeeix amb la resta dels tractaments) i un electrocardiograma. També pot sol·licitar-se una radiografia de tòrax. Durant aquesta primera visita s’analitzarà al detall el tipus de pell i l’estat general del pacient. Com en tots els procediments, el doctor li mostrarà una sèrie de casos operats per ell i el seu equip perquè l’entrevista sigui fluïda i no quedin dubtes en el tinter. No obstant, el Dr. García Paricio sempre recomana una segona visita en la qual la pacient haurà de compilar totes les preguntes que li apareguin en els dies posteriors. Durant aquesta visita també es prendran les mesures necessàries per a la faixa compressiva que es col·locarà després de la intervenció.

Intervenció

Es tracta d’un remodelat del contorn del braç gràcies a una extracció controlada de greix i eliminació de pell sobrant. La incisió per eliminar aquesta pell es situa en el plec de l’aixella, a la cara interna del braç perquè la cicatriu quedi camuflada. Després de la intervenció es col·locarà la faixa que hem esmentat anteriorment i després de dues setmanes de la intervenció es retiraran aquells punts de sutura que no han estat reabsorbibles. L’operació es realitza amb anestèsia local o general superficial.

Postintervenció

Després d’una intervenció d’aquest tipus es recomana un repòs d’una setmana i l’ús d’una faixa braquial durant un mes. A poc a poc s’anirà recuperant l’activitat i en 3-4 mesos s’aconsegueixen els resultats definitius desitjats. El cirurgià s’encarregarà d’ampliar la informació de les cures de la zona durant la visita del pacient. El “lífting braquial” permet tractar la zona flàccida dels braços de manera molt resolutiva i fins i tot la zona axialar i toràcica adjacent si calgués. En aquesta tècnica el Dr. García Paricio aplica la tècnica de la “Z-plàstia” per millorar la funcionalitat posterior a nivell de l’aixella, el que requereix certs exercicis de fisioteràpia posteriors que el pacient haurà de realitzar a casa. Els resultats estètics són immediats, i la mobilitat completa s’adquireix als 2 mesos després de la intervenció.

Abdominoplàstia

  • L’abdomen, per la seva gran extensió corporal, és una zona de la nostra anatomia clau en l’apartat de la cirurgia del contorn corporal. Es configura a partir d’una sèrie de teixits (pell, greix, aponeurosis, músculs i fàscies) fent d’aquesta una operació complicada.
  • Quin és el principal motiu que porta a una intervenció d’aquest tipus? Principalment les variacions radicals de pes i els desordres hormonals. L’alteració de la zona abdominal es pot presentar de diferents maneres i cadascuna d’elles se li farà una tècnica diferent. Per exemple, una acumulació antiestètica de greix a l’abdomen però sense afectar la qualitat de la pell ni a la competència de l’estrat múscul-aponeuròtic, podrà solucionar-se amb tècniques individualitzades com una lipoescultura clàssica o làser.
  • Però una afectació lipodistrófica generalitzada, amb estries cutànies, malposició del melic i diàstasis de la musculatura abdominal, requerirà una combinació de lipoescultura, resecció cutània, creació d’un neo-melic i reparació de la separació muscular. En els casos més complexos aquí esmentats és quan parlem d’una abdominoplàstia.

Preparació

Com en altres tractaments amb el Dr. García Paricio, es durà a terme un anàlisi prèvi de l’estat del pacient. Una de les principals recomanacions del cirurgià per abans d’una intervenció és el seguiment d’una dieta pobra en residus (verdures, llegums i fruita) per reduir el trànsit intestinal durant una setmana abans. Es prendran també mesures de la faixa compressiva (essencial en aquest tipus de tractament) i s’oferirà tota la documentació necessària.

Intervenció

Es tracta d’un remodelat del contorn abdominal i lumbar mitjançant l’extracció controlada del greix i l’eliminació de la pell sobrant. També es requereix d’una reubicació del melic. La incisió per dur a terme aquest procés se situa sobre la zona del pubis amb una longitud variable dependent de cada cas. L’abdominoplàstia permet a més una reparació de la paret muscular per a un abdomen pla i la reducció de la cintura quan així sigui necessari. La intervenció es porta a terme sota una anestèsia general superficial.

Postintervenció

Després d’una intervenció d’aquest tipus es recomana un repòs d’una setmana i l’ús d’una faixa al voltant de l’abdomen durant aproximadament un mes. De manera progressiva el pacient podrà recuperar la seva activitat diària habitual. És molt recomanable seguir els consells del cirurgià durant la fase post-operatòria, entre aquests, el control de la dieta. Hi ha diversos tipus d’abdominoplàstia. El Dr García Paricio dóna molta importància a la reparació de la paret abdominal en aquest procediment. Això vol dir que es corregeix de manera sistemàtica l’atonia i/o separació de la musculatura recta abdominal i de la musculatura transversa. Aquesta reparació marca la diferència respecte a les abdominoplàsties que únicament es centren en tractar l’excés de pell i greix. Per tant, la recuperació i els resultats definitius poden demorar-se més. Sobre el mes o 2 mesos la pacient podrà començar a vestir amb les seves noves peces i a portar una vida pràcticament normal.

Abans
Abans
Després
Després
Abans
Abans
Després
Després
Abans
Abans
Després
Després
Abans
Abans
Després
Després
Abans
Abans
Després
Després
Abans
Abans
Després
Després
Abans
Abans
Després
Després
Abans
Abans
Després
Després
Abans
Abans
Després
Després
Abans
Abans
Després
Després