Abans i després d'operacions estètiques

Una imatge val més que mil paraules. En aquest apartat pots observar les fotografies de pacients reals i els resultats obtinguts de les diferents operacions de cirurgia estètica realitzades pel Doctor Daniel Garcia Paricio.

Augment de pit

Abans
Abans
Després
Després
Augment de pit amb greix
Abans
Abans
Després
Després
Abans
Abans
Després
Després
Abans
Abans
Després
Després
Abans
Abans
Després
Després
Augment de pit amb implants

Augment de pit

Abans
Abans
Després
Després
Augment de pit amb greix
Abans
Abans
Després
Després
Abans
Abans
Després
Després
Abans
Abans
Després
Després
Abans
Abans
Després
Després
Augment de pit amb implants

Embelliment facial

Abans
Abans
Després
Després
Abans
Abans
Després
Després
Abans
Abans
Després
Després
Abans
Abans
Després
Després
Abans
Abans
Després
Després

Elevació de pit

Abans
Abans
Després
Després
Elevació de mames
Abans
Abans
Després
Després
Mastopèxia amb implants. 1 mes després.
Abans
Abans
Després
Després

Rinoplàstia

Abans
Abans
Després
Després
Després
Després
Rinoplàstia
Abans
Abans
Després
Després
Rinoplàstia
Abans
Abans
Després
Després
Rinoplàstia
Abans
Abans
Després
Després
Rinoplàstia

Abdominoplàstia

Abans
Abans
Després
Després
Abans
Abans
Després
Després
Abans
Abans
Després
Després
Abdominoplàstia
Abans
Abans
Després
Després
Abdominoplàstia
Abans
Abans
Després
Després

Liposucció

Abans
Abans
Després
Després
Abans
Abans
Després
Després
Abans
Abans
Després
Després
Abans
Abans
Després
Després
Abans
Abans
Després
Després
Abans
Abans
Després
Després
Abans
Abans
Després
Després
Abans
Abans
Després
Després
Abans
Abans
Després
Després
Abans
Abans
Després
Després

Ginecomàstia

Abans
Abans
Després
Després
Reducció del pit en homes
Abans
Abans
Després
Després
Reducció del pit en homes
Abans
Abans
Despres
Despres