Eliminació marques de pírcing i dilatacions

En què consisteix?

La cirurgia per eliminar la cicatriu que deixa la perforació d’un pírcing consisteix a extreure la pell de l’interior i realitzar una sutura localitzada a la zona (orella, nas, cella, melíc, etc). El procediment quirúrgic dura aproximadament 30 minuts i només requereix anestèsia local, per tant, el pacient reprèn les seves activitats quotidianes a l’instant.

Què és un pircing?

Un pírcing està associat a l’acció de perforar alguna zona del nostre cos per inserir un cèrcol o una peça de joieria.

Quins efectes té sobre la pell?

La conseqüència directa d’un pírcing a la nostra pell és l’afectació de la dermis i l’aparició d’una cicatriu que no es pot tancar amb sutura tradicional. Per aquesta raó, caldria acudir a la cirurgia plàstica.

Protocol

  • Durada de la cirurgia: 30 minuts
  • Anestèsia: local
  • Procediment: ambulatori