en què consisteix la Neurectomia selectiva?

El bessó està format per 3 grups musculars: els gastrocnemis intern i extern i el soli.

Amb la neurectomia selectiva, el doctor García Paricio realitza un estudi previ de les zones musculars susceptibles de reduir i s’actua sobre els seus nervis per disminuir la seva activitat, en qualsevol dels 3 músculs. El resultat és gradual i redueix el diàmetre del panxell d’una manera progressiva i selectiva. L’èxit d’aquesta tècnica consisteix a actuar sobre les zones musculars concretes que volem reduir després d’un estudi clínic i per imatge prèvia. Aquesta tècnica, un cop més, requereix d’una gran experiència en el camp de la cirurgia reconstructiva muscular.

Per què et pot interessar?

La manca de contracció de la musculatura després del procediment de neurectomia provoca una atròfia o disminució en la grandària i nombre de les fibres musculars la qual cosa es tradueix en una pèrdua de volum i un aprimament selectiu dels músculs que desitgem suavitzar.

1. El procediment