Tumoracions cutànies

CIRURGIA RECONSTRUCTIVA DE LES TUMORACIONS CUTÀNIES

La pell és el major òrgan en el cos humà.

A les cavitats es transforma en mucoses canviant substancialment les seves característiques viscoelàstiques

Donada la seva gran superfície està sotmesa de manera constant, i depenent de la regió corporal, als factors externs de l’entorn amb el qual ens relacionem.

Les patologies associades són molt variades, destacant les adquirides (traumatismes i tumoracions).

La pell és sens dubte el teixit amb el qual més vegades el cirurgià plàstic ha de relacionar-se, ja que qualsevol abordatge quirúrgic vindrà precedit per la barrera cutània (pell, teixit cel·lular subcutani i greix).

Avui dia el coneixement dels angiosomes humans, o territoris vasculars independents i identificables de la superfície cutània, es fa bàsic per plantejar reconstruccions complexes de pell.

És molt important incloure en aquest capítol al greix. Teixit omnipresent i que en els últims anys s’ha convertit en un “material” indispensable en el moment de plantejar reconstruccions o retocs de reconstruccions. El greix processat ens permet als cirurgians plàstics omplir i volumetrizar. El seu gran contingut en stem-cells planteja, actualment, noves metes en la cirurgia reconstructiva.