Operació pits grans d'home

Què és la ginecomàstia i en què consisteix?

Parlem de Ginecomàstia en aquells casos en què el pacient home presenta mames d’una grandària superior a la mitjana, i, per tant, amb repercussió estètica desfavorable. Prové del grec i significa “mames semblants a les de la dona”. Encara que no és freqüent sentir parlar d’aquest problema, actualment és bastant comú. La incidència d’aquest trastorn ronda el 40-50% dels homes i pot afectar una sola mama o a les dues. Per tant és molt més freqüent del que ens imaginem. Encara que certes drogues o medicaments, com els esteroides anabolitzants, i alguns problemes mèdics poden estar units al creixement de la glàndula mamària en l’home, en la major part dels casos desconeixem l’origen d’aquest trastorn.

En què consisteix el tractament?

Afortunadament, el fet de desconèixer la causa no afecta la qualitat en el tractament. Els resultats obtinguts mitjançant la nostra tècnica són, senzillament, excel·lents. El procediment consisteix a eliminar el greix i el teixit glandular de les mames, i en casos extrems també s’extirpa pell sobrant, donant lloc a un tòrax en què únicament sobresurt la musculatura pectoral, més ben definida gràcies a la liposucció. Evidentment, eliminem el 90-95% de la glàndula hipertrofiada, però mantenim el que anomenem el “botó mamari” que ha d’existir en tot home, i l’arèola-mugró. No es tracta simplement d'”eliminar” tota la glàndula, sinó de tornar a tenir una mama masculina.

Preparació
Intervenció
Post-operatori
Abans
Abans
Després
Després
Reducció del pit en homes
Abans
Abans
Després
Després
Reducció del pit en homes
Abans
Abans
Despres
Despres