Augment de pit a Andorra

Augment de pit a Andorra
Operació pit Andorra
Augment de pit Andorra

Augment de mames mitjançant implants de silicona

L’augment de pit a Andorra és una de les intervencions més sol·licitades per dones descontentes amb la mida del seu pit causa de la falta d’harmonia que aquest té en relació amb el seu cos. El Dr Garcia Paricio recomana aquest tipus d’intervenció (mamoplàstia) a totes aquelles pacients que desitgin igualar la mida de les dues mames o recuperar el volum natural dels pits reduït després d’un embaràs, pèrdua de pes o simplement per l’edat.

Preparació
Intervenció
Postoperatori

Augment de mames a partir del greix propi

L’augment de mames que aquí es detalla (coneguda professionalment com lipoestructura) és una tècnica de cirurgia plàstica dirigida a donar volum als pits utilitzant el greix pròpia, un material autòleg que evita certes incompatibilitats amb l’organisme. Durant la intervenció, és molt important el coneixement de la tècnica aplicada ja que cal assegurar-se que el greix implantada sobrevisqui, que no es reabsorbeixi transcorregut cert temps, i mantingui el volum desitjat.

Preparació
Intervenció
Postoperatori

Lipomamoplastia: Augment de la mama en 2 fases

Què és la lipomamoplastia?

La lipomamoplastia es tracta d’una cirurgia d’augment de pit durant la qual es realitza, en un mateix temps quirúrgic, l’empelt de greix i la integració dels implants de gel de silicona.

Fase 1
Es realitza un empelt de teixit adipós a la mama sota sedació
Fase 2
Implantació de les pròtesis de gel silicona a les mames

Per garantir un resultat natural i amb una millor integració de l’implant a curt i llarg termini, primer implantem el teixit adipós de la pròpia pacient, la qual cosa ens permet modelar la mama, i després col·loquem els implants de silicona.

Resultats de la lipomamoplastia

    • Màxima naturalitat de la mama.
    • Millores en la cicratització areolar i en la forma del complex areola-mogró.
    • Absència de postoperatoris dolorosos, atròfies musculars a la llarga i asimetries degudes a contraccions musculars, ja que en cap cas es sacrifica el múscul pectoral major.

A causa de la naturalitat que adopta la mama després de la primera fase, hem deixat d’utilitzar les pròtesis amb forma de gota o anatòmiques. A l’evitar aquest tipus d’implants, reduïm el cost de la intervenció així com les complicacions potencials derivades d’uns implants que no podien rotar 10 graus un cop col·locats dins de la mama.

Reducció de mames

Es coneix com hipertròfia mamària a l’augment de la mida dels pits sempre per sobre del normal. Un risc que provoca complexos, alteracions en el comportament dels pacients i que condiciona en tot moment la seva forma de vida. A més, pot produir problemes d’esquena. Per evitar aquest tipus de situacions es porta a terme una reducció de mames (o mamoplàstia reductiva) que consisteix en l’alteració de la mida i la forma del pit d’acord amb les necessitats de la pacient.

Preparació
Intervenció
Postoperatori

Elevació de mames

La mama pateix una sèrie de modificacions al llarg de la vida de la pacient. Parlem de Ptosi mamària quan el complex arèola-mugró (CAP) descendeix per sota del solc inframamari. En aquesta situació és convenient resituar el CAP i adequar la resta de la mama a aquest efecte. Una mama jove també pot ser ptótica de manera congènita, encara que és el pas el temps i els canvis fisiològics en el cos de la dona (p.ex. l’embaràs, canvis de pes, etc.) els que modifiquen l’aspecte harmònic de la mama. Si busques un altre tipus de tractament pots clicar aquest enllaç on trobaràs altres tractaments de cirurgia estètica.

Preparació
Intervenció
Postoperatori
Abans
Abans
Després
Després
Elevació de mames
Abans
Abans
Després
Després
Mastopèxia amb implants. 1 mes després.
Abans
Abans
Després
Després